UJET

Úderná jednotka Týn nad Vltavou

Válečný zpravodaj

 

Taškent 3 ...

 

24.-25.06.2011 se jednotka zúčastnila již třetího pokračování Operace Taškent, aby posílila řady jednotek NATO proti povstalecké armádě. Již od večerních hodin do časného rána vysílalo velitelství jednotky na průzkum nepřátelských pozic, na které měl být druhý den vyslán útok. ráno po opětovném zformování sil byly jednotky vyslány do útočných pozic, kde se však nedařilo prorazit nepřátelskou obranu. Naopak povstelecká armáda vyrazila na zteč a jednotky NATO ji dokázali zastavit až prakticky pár metrů od velitelského stanu. Po odražení povstalců byl nařízen poslední velký odvetný útok jež slavil do té doby nevídaný úspěch, kterým bylo sebrání obou povstaleckých vlajek. Poté už boje pomalu doznívaly...     Za pozvání tímto děkujeme!

(Boj o získání nepřátelského materiálu a dobytí pozic)

Golden Balls...

 

27.-28.05.2011 byla jednotka pozvána do Maršova na military akci, aby posílila armádu UCK proti americkým a britským silám. Hned večer byli členové Ujet vysláni na průzkum nepřátelské základny což značně ztěžoval porost a neustávající děšť. I přesto se podařilo nashromáždit dostatek informací.  Ráno druhého dne byli spuštěné i doplńkové akce jako obrana pozic kolem hřbitova, zajištění nepřátelského pilota a získání všech 6 golden balls potřebných k dešifrování kodu na chemické bombě. Vše se podařilo i díky nepřátelské neaktivitě. Po získání všech materiálu byl započat útok na nepřátelské pozice. Jednotky UCK dobili již 70% americké základny, ale ze svích pozic museli ustoupit kvůli americkému náletu.  Po opětovném útoku se podařilo zahnat američany do poslední budovy odkud je však mohlo dostat snad jen použití ostré munice. Záhy poté byla vyhlášena patová situace jež měla za následek ukončení akce. Za pozvání tímto děkujeme.

(Boj o získání nepřátelského materiálu a dobití pozic)

4.TAA Lybia...

 

14.05.2011 se uskutečnilo již čtvrté pokračování TAA pořádaná jednotkou UJET. Opět, jak už se stalo tradicí proti sobě stáli tábory žlutých a červených. Inovací oproti předešlým letům byl třetí tým, který měl za úkol znepříjemňovat oboum nepřátelským útvarům přesuny a okrádat je o jejich bojový materiál. Nasazení všech tří skupin bylo hned od začátku na vysoké úrovni což se poté projevilo i na počtu mrtvích po sečtení skore z celého dne. Bednu se, ale nakonec podařilo uzmout jen týmu modrých, který ale na celkové výtěztví potřeboval obě a tak se nakonec po časovém limitu týmy rozešli smírně. Všem účastníkům tímto děkujeme!

(Boj o získání nepřátelského materiálu)

Ardeny již po čtvrté!

 

18.12.2010 se Úderná jednotka opět zůčastnila bojů na Milevském poli. Již tradiční akce, kterou ještě zefektnil napadaný sníh však navštívilo oproti minulým letům méně hráčů. I přes malou skupinu bojovníků a mrazu, který vyřazoval z chodu jednu zbraň za druhou, se akce celkem vydařila a členové Ujet splnili svou roli v likvidování protivníků. Tímto děkujeme za pozvání 101. Airborne a týmu AZ, který se o nás staral i po skončení akce.

(Boj o dobytí nepřátelského území)

Pochod zimní krajinou...

 

Sobotní odpoledne 04.12.2010 členové jednotky věnovali pochodu na rozhlednu Kamík v Píseckých horách. Vydatná sněhová nadílka podtrhovala krásu okolní krajiny, ale také řádně ztěžovala chůzi v porostu. Při akci, kterou všichni členové řádně zvládli se podařilo celou výpravu zdokumentovat a některé fotky použít na webové stránky a tím aktualizovat fotogalerii týmu.

(Pochod na Kamýk)

3.TAA...


 

Na listopadový den 20.11.2010 bylo stanoveno uskutečnění již třetího pokračování TAA. Akce se zčastnili již známé týmy z Milevska a Českých Budějovic. Dorazili i noví bojovníci z Týna a okolí. Po rozdělení do dvou skupin, byly okolo jedenácté hodiny zahájeny boje o bedny obou týmů.  Po drtivém nástupu červeného týmu se již zdálo, že žlutý tým dlouho odolávat nevydrží, ale po zdlouhavých pokusech o odražení nepřítele se nakonec povedlo provést vlastní útok. Při něm se žlutému družstvu podařilo sebrat bednu nepříteli a tím vyhrát celou bitvu. Body za sestřely nepřátel 29:29. Všem účastníkům tímto děkujeme.

(Boj o bednu nepřítele)

 

Noční útok ...

 

Na sobotní den 17.07.2010 byl naplánován noční přepad skautského tábora nedaleko Velešína. Úderná jednotka dorazila na místo již několik hodin před setměním, provedla menší průzkumnou akci na zjištění polohy tábora. Celou akci dost znepříjemňoval déšť, který nedovolil sledování tábora a tak se jednotka vrátila až za několik hodin, kdy už průzkumné akce byly značně omezeny tmou a neznalostí terénu. I přes veškeré problémy se podařilo sebrat všechny tři vlajky, které byly později po skončení akce vráceny původním majitelům.

(Noční přepad tábora)

 

 

Pochod Orlík 2010...

 

Po dvou letech se úderná jednotka rozhodla zopakovat několikadenní pochod Orlík-Týn, 5.-8.07.2010. Oproti minulému pochodu byl letošní prodloužen o zhruba 25km, což v celkovém součtu tvoří cca 100 ušlých kilometrů. Přes drobné počáteční problémy se každému členu podařilo zdárně dojít stanovenou trasu a čelit dvěma největším nepřátelům v podobě horka a hejn komárů. Této výpravy , která dokázala členy ještě více stmelit se zúčastnil celý tým a poděkování patří tedy každému z jednotky!

(Vícedenní pochod)

Výcvik sebeobrany!

 

Sobotní odpoledne 29.05.2010 úderná jednotka opět nestrávila na bojových pláních, ale věnovala tento čas sebezdokonalování. Za účasti profesionálních instruktorů procvičovali členové týmu sebeobranu a boj proti noži. Celá jednotka pozorně sledovala výklad a následné demonstrování všech technik přímo v praxi. Instruktorům patří velký dík za chuť celý tým učit a naučit nové techniky, ale také za přátelskou atmosféru, která nás provázela po celou dobu spolupráce.

(Výcvik sebeobrany)

Prezentace úderné jednotky...

 

Na sobotu 22.05.2010 nebyla plánována klasická akce, ale přesto se její členové sešli. Ne však kvůli bojům, ale aby vystavili svoji výstroj a výzbroj na modelářské soutěži, kam byli pořadateli této akce pozváni. Úderná jednotka vystavila prakticky všechny své zbraně doplněné o standartní výstroj členů. Bylo zde možné vidět i nezařazenou výzbroj v podobě dýk kukri až po japonskou katanu.

(Výstava výzbroje a výstroje)

Měření sil...

 

Sobotní akce 08.05.2010 neproběhla v plánovaném prostoru Červeného Vrchu, ale ve vojenském prostoru ve Hvožďanech, kde byly soustředěny síly 6. výsadkového praporu a 601.skupiny. Po delší době se tedy Ujet setkal s větším počtem protivníků, než bylo tento rok zatím zvykem. Proběhlo několik víceméně vyrovnaných her. Úderné jednotce se i díky nácviku čištění budov povedlo několikrát prorazit protivníkovu obranu a zabrat strategická území. Všem zúčastněným jednotkám tímto děkujeme.

(Dobytí území protivníka)

Noční akce...

 

V neobvyklý čas od pátečního večera do sobotního rána 30.04. - 01.05.2010 probíhala noční akce, které se zúčastnili pouze členové Úderné jednotky Týn. Podle plánu, se podařilo celé skupině nepozorovaně projít předem určenou trasu s plnou výstrojí až na konečné stanoviště, kde se jednotka v ranních hodinách utábořila. Poděkování patří všem zúčastněným členům za nasazení a dobrou náladu, kterou nepodkopal ani největší protivník jímž bylo tentokrát počasí.

(Průzkum terénu)

Zpravodaj opět v provozu!

 

Od  dubna je opět v provozu válečný zpravodaj, který bude přinášet reportáže a shrnutí z proběhlých akcí, kterých se Úderná jednotka zůčastnila. Za dobu co zprvodaj nebyl v provozu, proběhla reforma velení i celé jednotky, velká akce 2.TAA a kontakt s novými týmy z Bechyně, Bukovska a Veselí nad Lužnicí. Z každé další proběhlé akce bude zde vystaven článek jak tomu bylo dříve.

(Práce na webu)

Pracovní víkendy...

 

Sobota 11.07.2009 a min. dvě předchozí byly věnovány opětovné údržbě bunkrů a celé mateřské základny. Dostalo se i na práci na zcela novém bunkru, který by měl efektivněji pokrýt přístup k základně. Pokračovaly práce na vozidle, na které dohlížel VDA v poloze ležícího střelce. Po odřezání většiny plechů bylo na auto konečně i něco přidáno.

(Pracovní akce)

Akce ukončena živlem!

 

Sobotní odpolene 04.07.2009 bylo po 14 dnech věnováno klasické akci. Proti úderné jednotce se postavily 21.Fallshirmtruppe a 6. výsadkový prapor. Akce se vyvíjela celkem poklidně, něž začalo pršet. Po půlhodince čekání, zda se mraky roztrhají a nechají nás pokračovat, bylo rozhodnuto o přesunu domů. Hra byla tedy předčasně ukončena děštěm.

(Najít a zneškodnit protivníka)

Přípravy na 2.TAA v plném proudu!

 

Sobotní akce 20.06.2009 byla opět určena jako pracovní. V souvislosti s blížícím se termínem 2.TAA bylo potřeba opravit některá opevnění a částečně opravit bunkry. Přívaly deště se podepsaly na stabilitě střech a celková úprava byla nevyhnutelná. Práce také pokračují na týmovém autě. Fotky postupné přeměny bojového auta naleznete v galerii.

(Pracovní akce)

Střet s novým nepřítelem!

 

V sobotu dne 13.06.2009 narazila naše jednotka na mladý airsoftový tým NAS skládající se z týmu Chrášťan, Doubravky a Týna nad Vltavou. NAS svou výzbrojí a zkušenostmi zdaleka nedosahoval kvalit členů Ujet. Přesto nelze popřít velké nasazení v řadách protivníka. Po několika hrách, kdy postup úderné jednotky působil zmatek v nepřátelských liniích byly tyto manévry ukončeny s pozitivním dojmem.

(Úplné zničení nepřítele)

Ujet upevňuje pozice...

 

Sobotní odpoledne dne 30.05.2009 se uskutečnila akce v Bohunickém lese u potoka. Jak se pomalu stává pravidlem, je na těchto akcích dost rozmarné počasí, což se zdejší flórou vzbuzuje dojem pravé džungle. Opět ze zde sešli zástupci Ujet, 21.Falshirmtruppe a Neznašovských diverzantů. Celá akce probíhala plynule v režii úderné jednotky i přes velký odpor a nasazení nepřátelských hráčů.

(Dobytí nepřátelského území)

Džungle na 2..

 

Sobota 23.05.2009 měla stejný cíl jako sobota předchozí. Ujet se se svými protivníky setkal opět v prostoru bývalého vojenského letištího komplexu. Rozdíl spočíval jen v počtu hráčů, kterých tentokrát přijelo o něco více. Boje probíhaly o každý kout lesa. Přírodní překážky jen dotvářely obraz skutečného bojiště. Boje byly tvrdé, ale Ujet se nakonec podařilo potlačit nepřítele.

(Najít a zlikvidovat protivníky)

Guerillový víkend v džungli...

 

V sobotu dne 16.05.2009 zavítala úderná jednotka spolu se svými protihráči do vojenského areálu Bechyně. Cílem však nebylo vojenské letiště nýbrž přilehlý pás lesa, který poskytuje ideální podmínky pro guerillový boj. Pro malý počer hráčů byl rozdělen i Ujet. Celá akce se nesla v klidném tempu, avšak s notnou dávkou adrenalinu při soubojích na krátkou vzdálenost.  

(Najít a zlikvidovat protivníky)

Boj o každý dům!

 

Sobotní akce 09.05.2009 se konala na starém oblíbeném místě ve Hvožďanech. Úderná jednotka se zde střetla s německou a americkou koaliční armádou. Přesto, že koalice svým počtem daleko převyšovala síly čechů, byla úderná jednotky rovnocenným soupeřem. Díky několika strategickým tahům se podařilo rozdrtit hlavní útočné síly američanů a následnou protiofenzívou vrátit objekt zpět do vlastnictví Ujet.

(Dobytí a následná obrana území)

UNIE vrací úder !

 

Sobotní akce 02.05.2009 se nesla v duchu myslivecké arogance. Lesnický eunuch nepovolil hru na Býšovském potoce z důvodů soukromé honitby. Fronta se tedy přesunula do Hněvkovických lesů. Ze začátku měla úderná jednotka navrch, ale německé jednotky ve spolupráci s americkou posilou začali útoky vzbouřených sil ČR odrážet. Přesto se však podařilo dobýt polovinu bitevního pole a přiřadit ho k osvobozenému území.

(Dobytí a následná obrana území)

Ujet stále postupuje!

 

V sobotu 25.04.2009 se Ujet opět utkal o území zabrané Unií. V místech bývalého muničního skladu se proti Úderné jednotce postavila již známá německá jednotka 21.Fallschirmtruppe a nechtěla dát své obsazené pozice zadarmo. Znovu se však podařilo prolomit linie a opětovným útokem dobýt i německé ležení kolem muničního skladu. Vydařil se i následný útok na muniční sklad a jeho obrana. Ujet tak osvobodil už 2. místo na mapě Týnské kampaně!

(Dobytí a následná obrana území)

Vyhlášena mobilizace!

 

18.04.2009 stal datumem, kdy úderná jednotka vstoupila po kratší odmlce opět na bitevní pole. Tímto sobotním dnem byla také zahájena kampaň několika souvisejících akcí. Tato první byla velmi úspěšná pro Ujet. Podařilo se dobýt tábor nepřítele a vytlačit ho do ústupových linií. Ofenziva nepřátelských německých jednotek byla zastavena a protiofenzivou se podařilo dobýt i druhý nepřátelský post. První místo na mapě tedy zabral Ujet.

(Dobytí a následná obrana nepřátelského území)

Jihočeský Eben Emael...

 

Sobotní akce 04.04.2009 byla specifická tím, že nespočívala v žádných taktických manévrech nebo dokonce bezhlavé střelbě. Část úderné jednotky se sešla na Střelnici, aby zde provedla drobné opravy a změny v opevnění celého prostoru. Všem zúčastněným patří poděkování za projevenou loajalitu týmu.

(Opravy a úpravy mateřské základny)

Zpět na frontu!

 

V sobotu 28.03.2009 propukly boje již po druhé v letošním roce. Akci konající se na mateřské základně Ujet poctila svou účastí i 21.Fallshirmtruppe a hra byla o poznání zajímavější. Úderné jednotce se několikrát podařilo celou základnu dobýt i přez velký odpor protivníků a poté i celý prostor ubránit. I přez nevelký počet hráčů byla celá akce velmi rychlá což podpořilo i povolení pyrotechniky.

(Hra na dobytí nepřátelského území)

Začátek nového dějství! 

 

V sobotu 21.03.2009 se konala první letošní akce. Úderná jednotka vyrazila do Hvožďan na zahajovací bitvu, ale její protivníci nečekaně zaspali první jarní výstřely. I přez malý počet byla akce velmi úspěšná a zábavná pro všechny její účastníky. Zimní období tedy skončilo a je čas vyrazit do dalších bojů.

(Hra na dobytí nepřátelského území)

 

Ardeny II, 2008... 

 

I přes ukončenou sezonu se úderná jednotka vydala na předvánoční akci Ardeny 2008, která byla pořádána v Milevsku týmem 101.Airborne. Hlavním úkolem bylo obsadit spojenecké městečko Bastogne, které se po několika neúspěšných útocích podařilo dobýt právě Ujet. Hra se poté přesunula do lesů a role útočníků se vyměnily. I zde se Ujet bránil tvrdým útokům,       ale pod náporem většího počtu spojenců nakonec kapituloval. Doplňkovou hru na ochranu VIP se Ujet a 71.VP podařilo opět vyhrát a celá akce byla tímto ukončena.

(Hra na dobytí nepřátelského území, ochrana VIP)

Sezona ukončena!

 

Plánovaná sobotní akce 22.11.2008 byla opět zrušena díky rozmaru počasí. K dešti a blátu se tentokrát přidal  mráz a sníh. V těchto podmínkách je lepší zazimovat a šetřit zbraňe než být přehnaně akční a na další rok chodit s manuálem. Jedinou vyjimkou se ještě může stát akce pořádaná 101. Airborne a tedy Ardeny 2008, 20.12.2008 v okolí Milevska. Hodnocení celého roku je z našeho pohledu jistě kladnou záležitostí. Všem účastníkům akcí 2008 děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

(Hra zrušena, sezona ukončena)

Střelba na základně...

 

Sobotní akce 15.11.2008 byla naplánována do Čihovického lesa přímo na mateřskou základnu Ujet. I přes malý počet účastníků se celá akce jistě povedla a v mnohém předčila setkání ve větším počtu hráčů. Rychlé přesuny za zvuků granátů a vůně dýmovnic dokreslovaly odlišnost této hry. Z prostoru základny byl využíván jen malý prostor, kde na sebe hráči častěji naráželi a boje tak dostávaly rychlý spád. Úderné jednotce se povedlo, i přes velkou snahu nepřítele, dobýt dvakrát základnu a jednou ji i ubránit. Poděkování patří jistě těm, kteří nezůstali doma a zúčastnili se.

(Hra na dobytí nepřátelského území)

Akce poprvé zrušena!

 

Plánovaná sobotní akce 8.11.2008 byla poprvé za tuto sezonu zrušena. Místem konání se měla stát mateřská základna UJET na střelnici, ale díky neustávajícímu dešti se ji organizátoři rozhodli zrušit. Velkým lákadlem se jistě stalo povolení pyrotechniky a dýmovnic, které ale doma zahálet nebudou jelikož je celá hra pouze o týden posunuta. Snad počasí dovolí    a jedna z posledních akcí  se tentokrát  podaří.

(Hra zrušena)

Blíží se konec sezony!

 

Sobotní akce 01.11.2008 se uskutečnila u Týna nad Vltavou na Kohoutě. Velká účast URS corpse věštila ve vzájemných bojích těžký úkol pro UJET. Úderná jednotka v polovině obvyklého počtu statečně bránila své území, ale na drtivě postupujícího nepřítele klíč nenašla. Celá akce se nesla v duchu Lhoteckého defilé, které nedávalo UJET moc šancí na vítězství. Těžký terén i přes spadané listí napomáhal bránícímu se nepříteli. Přesto však hra proudila v klidném rytmu jednoho z posledních víkendů v tomto roce.

(Hra na obsazení nepřátelského území)

Opět na letišti...

 

Sobotní akce 25.10.2008 se odehrála na již prověřeném Hodonickém letišti u Bechyně. Slušná účast týmů URS corpse    a 21.Fallshirmtruppe věštila tvrdé boje o hangáry. Avšak pro nedostatek lidí z UJET musely ostatní týmy sáhnout do své sestavy. Útočníci tedy byli vždy posíleni o německé hráče. 21.Fallshirmtruppe  patří velký dík, protože celý tým byl prakticky až do konce akce v roli útočníků. Celý sobotní den skončil  s pozitivním hodnocením a není tedy důvod, proč se za čas nesejít opět na stejném místě.

(Hra na obsazení nepřátelského území)

Big Combat 3

 

Již ve 4:00 vyrážel UJET na cestu do vojenského prostoru Milovice, aby se mohl zúčastnit tolik opěvované sobotní akce Big Combat. Letos byl její datum stanoven na 18.10.2008. Účast obrovského množství hráčů mělo zaručovat kvalitu na celý den. Od začátku hry bylo vedeno mnoho útoků na pozice obou týmů, ale jen málo z nich dosáhlo nějakého výsledku. Přeplněné budovy se stávaly prakticky nedobytné i díky klasickému nepřiznávání zásahů. Přesto se nedá celá akce hodnotit negativně. Jde přeci o jednu z největších akcí na světě a pořádající tým si do příštího roku doufám uvědomí, co slovo ,,Pořadatel,, znamená.

(Hra na obsazení min. 36 budov nebo získání nepřátelské vlajky)

Úspěšná příprava na Milovice...

 

V sobotní odpoledne 11.10.2008 se týmy UJET,Fallshirmtruppe a Lhota pod Horami opět sešly po delší odmlce v Neznašovském lese. Ujet se dvakrát podařilo dobýt protivníkův tábor. I když nepříteli nechybělo nasazení ani munice, byl nakonec poražen. Po celou dobu akce hrály všechny zůčastněné týmy kavalitní a vyrovnanou hru. Při dvojí obraně valu kapitulovala úderná jednotka pouze jednou a v součtu splnila generálku na příští akci v Milovicích.

(Hra probíhala do posledního hráče a dobytí obranného postavení)

1. střelba mezi hangáry...

 

V sobotu 04.10.2008 se konala premiérově akce v bývalém vojenském letištním prostoru u Bechyně. Dostatek hangárů, bunkrů a členitost lesa zaručuje kvalitní hru. Nakonec se, ale nedostavil očekávaný počet lidí . UJET hrál v pěti lidech proti třem. Větčinou však útočil a bránění přenechával nepřátelskému týmu Falleshirmtruppe. Zúčastněný německý tým si jistě zaslouží pochvalu a uznání za bránění svých pozic proti přesile. Celá akce byla hodnocena pozitivně a jistě nebude na tomto místě jedinou.

(Hra probíhala formou do posledního hráče)

Základna v obležení... 

 

V sobotu 20.09.2008 se opět konal jeden z mnoha útoků na mateřskou základnu UJET. Její strategická poloha působí útočníkům vždy nemalé problémy. Hráči byly rozděleni do dvou skupin, tak aby bylo útočníků vždy o jednoho více (5-4). Po dlouhých bitvách, kdy se často měnil majitel vlajky a týmy se předháněly v používání mnoha strategií, byl vyhlášen konec akce. Obě zůčastněné strany se  rozešly smírně.

(Hra probíhala formou recyklace + dobytí vlajky)

 Zteč se nekonala... 

 

V sobotu 20.09.2008 se poprvé konala akce v kopcích u Týna nad Vltavou resp. v místech nazývaných ,, na Kohoutě ,,. Neúčast nepřátelských týmů i samotných hráčů Ujet vedl spíš ke komornímu stylu hry. Doba trvání celé akce byla značně zkrácena i kvůli podcenění počasí a tedy i rychlejšímu úbytku energie z baterií některých hráčů.

(Hra probíhala formou recyklace "společného návratu")

<font color="#

 
"Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla" (České přísloví)