UJET

Úderná jednotka Týn nad Vltavou

Obecná

Všeobecná pravidla airsoftu platná na velkých akcích ÚJET

1.       Vlastní bojové operace začínají v době zahájení bojových akcí a končí v čase ukončení bojových akcí (uvedeno v operačních pokynech, dále jen OP). Vlastní bojovou aktivitu je doporučeno provádět jen v bojové zóně ( vyznačena na mapě v OP). Mimo tuto zónu je jakákoliv střelba a užívání výbušnin zakázáno. OP mohou být sjednány telefonicky, slovní dohodou, emailem apod. 

2.       Bojové akce se z důvodů počasí či jiné nepředvídatelné události. Jednotky se přesunují na vlastní riziko (příjezd/ odjezd/ vlastní bojová činnost/ odsun raněných). Přerušit bojovou akci je oprávněna pouze pořádající jednotka, v krajní nouzi i každá jiná, ale to jen za zcela mimořádných okolností (velmi závažná zranění, zásah policie ČR…). 

3.       Žádné činění či konání nesmí vážně ohrožovat zdraví nebo lidský život.

4.       Jednotky soupeřících týmů musí mít navzájem viditelné odlišení. Identifikace spojence/soupeře

5.       Komunikace mezi jednotkami a jednotlivci je věcí jich samých a není nijak omezena.

6.       Počet členů jednotky a typ výstroje či výzbroje je věcí jednotek samých a není nijak limitován.

7.       Jako munice je povoleno používat výhradně 6mmBB plastové kuličky. Jako zbraň je povoleno používat AIR SOFT GUN.     Typ zbraně nerozhoduje

8.       Vybavení ochrannými pomůckami (brýle, mřížka, maska) je povinné. Jejich nepoužívání je na vlastní riziko. Za případná zranění takto vzniklá nese zodpovědnost sám postižený, nikoliv protivník, který jej zasáhl. Střelba na vojáky v bojové zóně je povolena i tehdy, nemají výše uvedené pomůcky. Zásah do brýlí je platný.

9.       Užití dýmovnic jakéhokoliv typu (bez vedlejšího biologického či chemického efektu) je povoleno.

10.   Užívání světlic je povoleno, ale ne na přímou střelbu.       Zákaz na TAA.

11.   Pyrotechnika na bázi raket se používat může, ale jen na nepřímou střelbu. Zákaz na TAA.

12.  Je zakázáno používat zápalnou munici, munici s biologicky aktivní náplní a jakoukoliv munici s fyzikálním či chemickým efektem na lidské tkáně.

13.  Je zakázáno používat výbušniny v obalech z kovů, skla a termosetových plastů, kdy je riziko vzniku nebezpečných střepin. Jako střepiny jsou povoleny pouze kuličky, papírovina, hrách apod. Zákaz používání sádrových granátů, stejně jako sádrové výplně na TAA.

14.   Vyřazení protivníka výbuchem pyrotechniky či trhaviny je platné:
Pouze při zasažení střepinou či částí petardy vzniklou výbuchem, nerozhoduje vzdálenost od výbuchu.
 

15.   V případě výbuchu trhaviny (granát, střela, mina) v uzavřené místnosti (bunkr, liščí nora, krytý zákop). Platí pravidlo č.14

16.   Hráč, který odpálí nastraženou výbušninu (mina, trhací nástraha) je vyřazen ze hry i pokud nástraha netvoří střepiny. 

17.   Zásah střepinou výbušniny či kuličky z Airsoftové zbraně je
platný při zásahu do jakékoliv části těla.
 

18.   Zásah do zbraně je platný, zbraň je zničená hráč ji nesmí používat, ale pokud má záložní zbraň může s ní dále bojovat (pokud ji však nemá, odchází mimo boj) 

19.   Zásah odraženou kuličkou je neplatný. Sporný zásah je potřeba řešit lepší střelou.

20.   Zásah omylem vystřelenou kuličkou je platný (friendly fire).

21.   Zásah do jakékoliv výstroje (batoh, nosný systém), hráčova oděvu (byť visícího), nebo např. vlasů, je platný.

22.   Pokud se útočník dostane do takové blízkosti (cca 1 metr), že by byl zásah 100%, nemusí (ale může) střílet - stačí jen plácnout „oběť“ rukou, či hlavní zbraně, což se považuje za tiché bodnutí dýkou.

23.   Neprůstřelné pomůcky zásah do helmy a neprůstřelné vesty je platný, zasažený bojovník odchází mimo boj. 

24.   Hráči mohou používat zátarasy (ty se považují za neprůstřelné) nesmějí se ale přenášet.

25.   Není-li v OP uvedeno jinak a pokud se nehraje na zranění, zasažený bojovník IHNED po prvním zásahu vstane, zvedne zbraň nad hlavu, sejme pokrývku hlavy (nechá si brýle), označí se jako „mrtvý“ (nejlépe bílá páska okolo hlavy) a se zbraní nad hlavou odejde mimo boj, na předem k tomu určená místa (tzv. mrtvoliště ,respam). Po zásahu se „mrtvý“ nesmí účastnit bojových akcí a komunikovat s jednotkou           (např. upozornit odkud šla rána).

26.   Živí bojovníci se neukrývají mezi „mrtvé“ ani v jejich bezprostřední blízkosti. Toto jednání vede k omylům a zbytečným sporům. Jakýkoliv „živý“ bojovník zdržující se delší dobu mezi „mrtvými“ je považován za „mrtvého“. Jeho další zapojení do bojových akcí se posuzuje jako u „mrtvých“ z boje. „Mrtvé“ nelze využívat jako štíty ani se za ně krýt.

27.   Střelba (ale i míření zbraní) na neúčastněné civilisty, hráče na respamu a zvěř v bojové zóně je přísně zakázána. Střelba na „mrtvého“ bojovníka je zakázána. Porušení se trestá podle pravila č.30

28.   Při poruše/zaseknutí zbraně se hra nezastavuje. Postižený může svou zbraň buď rychle opravit, utéct, vzdát se nebo se nechat zastřelit.

29.   Žádný hráč nesmí simulovat zásah, po přesunutí na jinou pozici oznámit „že si dělal srandu“ a dál pokračovat ve hře.

30.   Tato pravidla platí pro každého bez výjimky, jejich znalost každým zúčastněným je věcí velitele jeho jednotky, který též ručí za své bojovníky.                                                    Nedodržování pravidel a bezpečnosti se trestá vykázáním z hracího prostoru na celou dobu trvání akce.

 

 
"Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla" (České přísloví)