UJET

Úderná jednotka Týn nad Vltavou

Herní

 

 

Herní pravidla Týnských Airsoftových Akcí

1.       Každý hráč mladší patnácti let se může zúčastnit hry pouze se souhlasem rodičů

2.       Za veškerá zranění způsobená nedodržováním pravidel a neodbornou manipulací s pyrotechnikou či zbraněmi,               nese odpovědnost samotný hráč, který se takto provinil.

3.       Hráč, který poruší pravidla bezpečnosti a ohrozí tak ostatní, nebo sám sebe, bude vyloučen z hracího prostoru po celou dobu konání akce a bez možnosti vrácení vstupného,           bylo-li vybíráno.

4.       Je zakázáno zakládat ohně (sirkou, petardou, nedopalkem).    Viz bod 4.

5.       Střelba na zvěř, neodborná manipulace se zbraní na respamu a další porušování bezpečnosti je zakázáno. Viz bod 4.

6.       Lezení na střechy a výškové budovy je pouze na vlastní nebezpečí jednotlivce a není doporučeno.

7.       Jakékoliv spory mezi hráči se budou řešit na konci hry na respamu. V případě neshody má právo zasáhnout pořádající jednotka.

8.       Každý hráč, který je rozdělen do jednoho ze dvou týmů, musí být viditelně barevně označen na obou pažích a nesmí během hry toto rozlišení sundávat, nebo zatírat. Pokud si odloží označený díl oděvu, musí zabarvit jiný. Neoznačená osoba je pokládána za mrtvou, odchází na mrtvoliště, kde pořadatelé rozhodnou o jejím dalším nasazení do hry.                               

Pravidla platí od 1.1.2008 pro veškeré akce pořádané UJET. Pořádající jednotka není zodpovědná za žádná psychická či fyzická zranění po dobu trvání setkání

 
"Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla" (České přísloví)