UJET

Úderná jednotka Týn nad Vltavou

Pravidla

  

Na této stránce jsou uvedeny pravidla, se kterými se setkáváme nejčastěji. Další dva odkazy (herní a obecná pravidla) doplňují některé zde popsané a rovněž se s nimi setkáte i na jiných akcích.

Způsob hraní a pravidla, můžeme rozdělit podle způsobu oživování padlých hráčů (vyřazovací, recyklační podle počtu a recyklační podle času), které se pak kombinují s cílem hry (obsazování vlajky, krádeží vlajky či předmětu, zvláštní úkoly)

Dobývání protivníka na počet, neboli  vyřazování, je prvním ze způsobů hraní. Znamená to, že dokud je alespoň jeden nepřátelský jedinec naživu, hra pokračuje a dále je omezena jen časově.               Oba týmy si po odehraném zápase prohodí pozice.                      Obránce nyní vyzkouší útok a dobyvatelé pro změnu drží určené pozice. Po několikanásobném prostřídání se spočítají vítězné body.               Tato metoda lze dobře použít na malém prostoru, kde se setkání uskutečnilo.  Její nevýhodou je celkem dlouhé čekání (zvláště pokud vás zasáhnou hned na začátku hry). Naopak výhodou je přehlednost.

Pravidla vyřazovacího stylu:

Hra je časově omezená na dobu 1 hodiny                                              (lze upravovat podle terénu a vzdáleností)

Ukončuje se zvukovým signálem

Konec hry nastává zároveň tehdy, když v poli není žádný útočník,       nebo obránce

Hřiště není omezeno rozlohou, jen mírou času

Společné mrtvoliště je dostatečně vzdáleno od bojového prostoru

 

Oživovací proces, recyklace nebo také obnovování mrtvých jednotek podle počtu, lze úspěšně použít na všech větších prostorech. Svižný spád hry limituje snad jen vytrvalost a rychlost hráčů. Důležité je zachovávat počet oživených jednotek.            Mrtvoliště opouští vždy polovina mrtvých z původního počtu jednotky. Čili tým o deseti lidech se obnovuje pátým příchozím, pět lidí se navrací do hry. Při lichém počtu zaokrouhlujeme dolů.                  Rychlost obnovování už dále záleží na členech týmu.                          Cílem hry může být v podstatě cokoliv.

Pravidla recyklace lze rozšířit o "společný návrat". Z mrtvoliště odchází vždy nadpoloviční část. Dokud je na respawnu menší počet než jedna polovina z původního složení, hráči jsou v prostoru uzavřeni. Ten je otevřen při zvýšení počtu osob nad polovinu a je opět uzavřen, když tato hranice klesne. Většinový odchod umožňuje řešit situace, kdy se čeká na jediného spolubojovníka, jenž doplní počet nad limit. Přichází však větší počet zasažených. Ti všichni mohou odejít. Jestliže ale polovina lidí přesto setrvá na svém místě, otevírá tím mrtvoliště  a ostatní hráči (dokonce i jeden) mohou opět do akce.   

U klasické recyklace platí:

Hra je časově omezená dohodou

Ukončuje se zvukovým předem smluveným signálem

Konec hry nastává také v případě vypršení času, vyřazením všech útočících oddílů, dobytí území, sebrání vlajky, získání vlajky, osoby, nebo předmětu

Hřiště může být omezené rozlohou předem danými hranicemi

Oživuje se vždy tolik členů na mrtvolišti, kolik je jedna polovina z původního počtu lidí v jednotce

Zaokrouhlujeme vždy dolů (pětičlenný tým recykluje po dvou)

Každý tým má svůj respawn, který je vzdálen od bojového prostoru        a  mrtvoliště protihráče.

 

Časová recyklace, často používaná na různých větších akcích, obnovuje všechny mrtvé jednotky po určitém časovém úseku, nejčastěji po celé hodině (např.14h, 16h, 18h).

 

Dobývání či bránění určitého cíle, známé taky jako „obsazování vlajky“. Je to rozšířená verze vyřazovací hry.  Podmínkou úspěchu je zabrání označeného prostoru, nebo také splnění významného úkolu (podminování železniční tratě, předání důležité zprávy, vysvobození zajatců, špionáž) Lze rozšířit o druhou nepřátelskou vlajku, které se vzájemně kradou a odnášejí se do své základny. Krádež zástavy je vhodné kombinovat s recyklací podle počtu či hodiny.

Pravidla obsazování vlajek:

Hra je časově omezena na dobu jedné hodiny                                       (v závislosti na terénu a vzdálenosti)

Ukončuje se zvukovým předem smluveným signálem

Dobývané stanoviště je viditelně označeno vlajkou jednotky                  a píšťalkou přivázanou k tyči vlajky

Obránci prohrávají, je-li vlajka v rukou nepřítele (postačí dotek),          který zároveň odpíská konec hry

Vlajku není možné během hry přesunout

V poli je tedy jedna vlajka, o kterou se bojuje – vlajka bránícího týmu

Konec hry nastává také v případě vypršení času,                                    nebo vyřazením všech útočících oddílů

Společné mrtvoliště je dostatečně vzdáleno od bojového prostoru

Hřiště není omezeno rozlohou, jen mírou času

 

Pravidla při krádeži vlajek:

Hra je časově omezena na dobu jedné hodiny                                       (v závislosti na terénu a vzdálenosti)

Ukončuje se zvukovým předem smluveným signálem

Dobývané stanoviště je viditelně označeno vlajkou jednotky

Vlastní vlajku není možné během hry přesunout

Úspěšnou krádeží vlajky se rozumí její dopravení na svoji základnu

Pokud je hráč během cesty s vlajkou zasažen, ponechá ji viditelně na místě

V poli je libovolný stanovený počet vlajek (nejlépe dvě)

Konec hry nastává také v případě získání vlajky soupeře, vypršení času, nebo vyřazením všech útočících oddílů

 

Způsob kampaňový nebo taky tahový, je téměř podobný předchozímu obsazování vlajky, mění se však dobývaná místa v závislosti na podařených útocích nepřítele, nebo protiútocích bránící strany.     Bojuje se o vlajku, zástavu, znak obránců. Výhodou hry je neustálá obměna prostředí a přehlednost. Lze použít především v otevřených prostorách a jako součást kampaní.

Dobyvatelé se připravují k útoku. Místo z kterého útočí, označujeme jako hlavní útočné postavení.  Z této pozice je veden první počáteční úder na hlavní obranné postavení, čili základnu obrany.                  Pokud jsou útočníci úspěšní, získávají pozice napadených, které druhou hru musí udržet. Obránci se mezitím přemístí na stanoviště pro ústup, odkud provedou protiútok na své ztracené pozice.                                  Jestliže se jim protiútok nezdaří, útočník napadá tentokrát samotné ústupové stanoviště a jeho získáním ukončuje hru.                     Obdobným postupem může naopak obrana vystrnadit útočníka až na jeho výchozí postavení či základní předmostí, místo nalézající se ještě před hlavním útočným postavením.                                          Ztrátou předmostí končí hra pro útočníky porážkou. 

 

Závěrem:

Vyřazovací proces a recyklace podle počtu zasažených je mezi námi nejrozšířenější.  Ostatní metody do hraní zařazujeme. Týmy, které jsou s námi ve spojení, budou informování o chystaném zvoleném způsobu hry, mise nebo kampaně.

 
"Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla" (České přísloví)